Ny som chef: Grunderna och mer i hur du är en riktigt bra ledare

Gå från en något osäker, förvirrad nykomling till en självsäker, kunnig chef som bygger och leder effektiva team

Kursledare: Markus Amanto   Senast uppdaterad: December 2020    Svenska

Vad kommer du att lära dig?

En steg-för-steg guide till dina första 94 dagar som chef

Kommunicera direkt och tydligt

Ge och ta emot konstruktiv feedback

Identifiera olika faser i grupps utveckling

Anpassa ditt beteende relaterat till utvecklingsfasen gruppen befinner sig i

Förstå behovet av och kunna anvädna olika ledarstilar

Sätta tydliga och effektiva riktlinjer för teamets beteende

Särskilja mellan chefskap och ledarskap

Förstå och hantera konflikter

Klargöra förväntningar och fokusera teamets insatser

Bekräfta kollegor på ett sätt som stödjer hälsosamma arbetsrelationer

Förstå hur värderingar påverkar relationer och ledarskap

Arbeta med reflektion och lärande, individuellt och som team

Motivera individer och team på ett produktivt sätt

Bygga tillit och framgångsrika relationer

Lyckas i chefsrollen med dess unika krav och förväntningar

Planera ditt teams verksamhet

Coacha dina medarbetare till bättre prestationer, välmående och resultat

Effektiv delegering av uppgifter

Kursbeskrivning

Lär dig de grundläggande koncepten, verktygen och färdigheterna som du behöver för att bli framgångsrik som chef. Lär dig hur du bygger och leder effektiva team genom både de enkla och de svåra tiderna.

Bygg en stark grund för ditt framgångsrika ledarskap med denna omfattande kurs

 • Få en riktigt bra start med en detaljerad guide till dina första 94 dagar som chef

 • Lär dig kommunicera tydligt och hur du arbetar med konstruktiv feedback

 • Känn igen och använd kunskapen om gruppdynamik för bättre resultat

 • Hantera konflikter och relationer på ett produktivt, energieffektivt sätt

 • Bygg motiverade och självlärande team med hög tillit

 • Lär dig hur du bäst hanterar kraven och förväntningarna i chefsrollen

 • Lär dig praktiska färdigheter som verksamhetsplanering med ditt team, delegering och coaching

Tids- och energibesparande kunskap och färdigheter till ditt förfogande

Denna kurs bygger på mer än 25 års erfarenhet av att utbilda nya och erfarna chefer från alla hörn av världen.

Framgångsrika chefer har alla investerat i sina ledarskapsfärdigheter. Dessa färdigheter är ofta det som avgör om du lyckas utmärkt eller misslyckas katastrofalt som chef. 

Innehåll och översikt

Jag utformade den här kursen för att lätt kunna förstås och tillämpas av absoluta nybörjare. Kursen har över 35 nedladdningsbara resurser som du kan använda för framtida referens, inklusive guider, checklistor, illustrationer och skattningar.

Den är komplett med lättsmälta teorier, modeller och praktiska exempel. Totalt 16 sektioner med över 120 lektioner fyllda med beprövade tips och tricks. Och det finns ett kortfattat prov i slutet av varje avsnitt som hjälper dig att ta till dig nyckelbegreppen.

Du kommer efter den här kursen att ha en gedigen verktygslåda med färdigheter och kunskaper som du kan använda för att lyckas i din nya chefsroll.

Du kommer att kunna kommunicera tydligare, ge och ta emot konstruktiv feedback samt hantera konflikter. Du kommer att förstå gruppdynamik och kunna anpassa ditt ledarskap till teamets utvecklingsfas.

Du kommer att undvika energiläckage genom att förtydliga förväntningar, riktlinjer för beteende och arbeta med värderingar. Du kommer att kunna motivera dig själv och andra, bygga tillitsfulla och effektiva relationer samtidigt som du hanterar utmaningarna relaterade till chefsrollen.

Du kommer att kunna planera och utföra ditt eget och ditt teams arbete, både i den dagliga verksamheten och på längre sikt.

Vem kursen riktar sig till

 • Om du kommer att bli befordrad till en position som chef inom en nära framtid eller nyligen, låt säga inom de senaste 1-2 åren, har blivit befordrad till chef, då är denna kurs avsedd för dig.
 • Det här är en ny som chef kurs för alla typer av jobb. Den är inte begränsad till en viss bransch eller ett visst yrke.
 • Ingen tidigare kunskap om chefskap eller ledarskap krävs
 • Om du har varit chef i mer än två år och har deltagit i flera andra kurser om chefskap och ledarskap så är det här troligen inte kursen för dig. Eller om du letar efter en kurs om hur du skapar en engagerad presentation med bilder eller planerar en budget för ett projekt, då är den inte för dig heller.

Kursinnehåll

Du får en översikt över hur kursen är uppbyggd så du kan få ut mesta möjliga av den. Du får också två snabba tips för hur du använder kursen på bästa sätt.

Välkommen till kursen (01:57) Förhandsvisning

Översikt över kursupplägget (01:53) Förhandsvisning

Du kommmer att kunna ge dina första veckor och månader som chef en bra start med praktiska och beprövade tips, steg-för-steg instruktioner och påminnelser.

Nedladdning: Checklistan för nya chefer

Börja i rätt ände - så får du en bra start (04:06) Förhandsvisning

De första viktiga mötena (03:53)

Adressera förändringen i relationen (01:31)

De första viktiga mötena (03:53)

Tips och tricks för att komma ihåg namn (04:00)

Chefskontraktet (02:59)

 Vad du bör göra sen (02:17)

 För att komma snabbt framåt - ta det sakta med människor (03:44)

Uppgift

Prov

Du kommer att bättre förstå utmaningar i skiftet från specialist till chef och du får praktiska tips och strategier för att göra den övergången riktigt bra.

Introduktion: En av de mest utmanande övergångarna inom organisationer (03:38) Förhandsvisning

Fråga dig själv (05:55)

Tre psykologiska hinder och deras lösningar (05:47)

 Uppgift: Utvärdera dina ledarskapsfärdigheter (03:41)

Nya färdigheter och ett nytt fokus för att lyckas (04:48)

Myt vs verklighet (04:12)

Prov

Du kommer att kunna göra den viktiga distinktionen mellan chefskap och ledarskap, samt hur du tillämpar den kunskapen för att få bättre resultat.

De två dimensionerna av grupparbete (02:52) Förhandsvisning

Att använda de två dimensionerna (03:12)

Definitionen av chefskap och ledarskap (01:39)

Uppgift

Prov

Dela både så kallade "positiv", stärkande feedback och så kallad "negativ", konstruktiv feedback.

Introduktion till feedback (02:44) Förhandsvisning

Tre frågor att ställa dig själv innan du ger feedback (02:47)

Sju tips för att ge feedback (04:32)

Hur mycket “positiv” och “negativ” feedback (04:10)

Förstå det viktiga relationskontot (03:20)

Jag-budskap för effektiv feedback (05:56)

Ta emot feedback (06:08)

Uppgift

Prov

Kommunicera direkt och tydligt. Förstå hur du kan avända kraften i kommunikation till din fördel.

Fyra nivåer i kommunikation (03:22) Förhandsvisning

Ha en tydlig utkomst (02:06)

Förtroendepilen (03:46)

Använda ansvarsfullt språk (03:15)

Aktivt lyssnande (04:50)

 Uppgift

Prov

Känn igen olika faser i en grupps utveckling och anpassa ditt eget beteende efter det. Förstå behovet av och användandet av olika ledarstilar. Sätt klara och tydliga normer för beteende i teamet.

 En grupp består av relationer - Döh! (04:13) Förhandsvisning

Tre preferenser i grupper (06:25)

Grupputveckling med tre olika faser (01:39)

Grupputveckling - Fas 1: Inkludering (01:36)

Grupputveckling - Fas 2: Kontroll (07:52)

Grupputveckling - Fas 3: Öppenhet (03:10)

Exempel från verkliga livet: Stadier av grupputveckling på jobbet (06:07)

Exempel från verkliga livet: Stadier av grupputveckling i ett förhållande (04:37)

Olika delar av din grupp kan befinna sig i olika faser (01:56)

Hur du leder i de olika faserna (05:42)

Praktiska tips - ledarskap i de olika faserna (06:21)

 Uppgift

Gruppnormer för beteende i grupper (04:41)

 Uppgift

Olikheter och likheter (04:25)

 Uppgift

Prov

Förstå och hantera konflikter. Klargör förväntningar och fokusera teamets insatser. Bekräfta kollegor på ett sätt som stödjer hälsosamma arbetsrelationer.

Definitionen av konflikt (04:29) Förhandsvisning

Fem konfliktstilar (04:07)

Konfliktstilar: Relationsexempel (03:45)

Konfliktstilar: Exempel på jobbet (02:46)

Två synsätt: harmonisyn och konfliktsyn (02:47)

 Uppgift

Hur du kan hantera förväntningar (03:00)

 Uppgift

Den stora vikten av bekräftelse (03:03)

Bekräftelseskalan (03:47)

 Uppgift

Prov

Bygg tillit och framgångsrika arbetsrelationer.

Vad är tillit? (03:46)

Tillits- och öppenhetsspiralen (03:15)

Potentialen med småprat (03:43)

Gränsen mellan personligt och privat (01:48)

Uppgift

Prov

Förstå hur värderingar påverkar relationer och ledarskap.

 Vad är värderingar och varför ska du bry dig? (05:06)

Hur värderingar påverkar dina beslut och handlingar (02:15)

Personliga värderingar och hur de påverkar ditt liv (05:08)

Organisationens värderingar och hur du kan använda dem (04:48)

En berättelse om att arbeta med en organisations värderingar (03:31)

Etiskt beslutsfattande (02:01)

 Uppgift

Prov

Motivera individer och team på ett produktivt sätt.

Kommunicera den stora bilden (06:49)

Klargör vad som saknas (04:32)

Använd dynamiken i obehag och välbehag (03:53)

Verkligt exempel 1: Obehag och välbehag i privatlivet (04:07)

Verkligt exempel 2: Obehag och välbehag med ditt team (02:44)

Få dina kollegor att känna sig sedda (02:35)

Sätt stimulerande och inspirerande mål (02:15)

 Uppgift

Prov

Lyckas i chefsrollen med dess unika krav och förväntningar.

Introduktion (01:25)

Vad är en chef? (03:47)

Förstå chefsrollen - del 1 (03:19)

Förstå chefsrollen - del 2 (03:01)

Rätt förutsättningar (03:52)

Ansvar och befogenheter (02:38)

Undvik kortslutningen som förstör förtroende och respekt (03:28)

Det dubbla representantskapet (02:15)

Strategisk eller operativ (02:26)

Hur du skapar respekt och trovärdighet - del 1 (04:29)

Hur du skapar respekt och trovärdighet - del 2 (02:53)

Hur du använder din värdefulla tid (04:23)

 Uppgift

Prov

Du kommer att kunna använda de fem stegen i verksamhetsplanering för att göra ditt team mer produktivt och effektivt.

Introduktion till verksamhetsplanering (01:27)

Steg 1: Bryt ner målen (02:41)

Steg 2: Lista aktiviteter (01:43)

Steg 3: Delegera aktiviteter (01:20)

Steg 4: Koordinera med resten av organisationen (00:45)

Steg 5: Sätt individuella mål (00:56)

Sammanfattning av verksamhetsplanering (01:26)

 Uppgift

Prov

Du kommer att lära dig vilka uppgifter du ska delegera, till vem och hur du gör det på ett beprövat och effektivt sätt.

Introduktion: Berättelsen om byn som behövde vatten (02:44)

Vilka uppgifter bör du delegera? (02:30)

Vem bör du delegera till? (01:20)

De fem stegen i effektiv delegering (02:34)

Hur du delegerar - de fyra delegeringsstilarna (03:00)

Fyra hinder för delegering och hur du undviker dem (02:29)

Tre viktiga tips för att delegera som ett proffs (01:48)

Sammanfattning av delegering (00:52)

 Uppgift

Prov

Du kommer att kunna använda ett coachande ledarskap för att ta fram mer av dina medarbetares potential, välmående och produktivitet.

Introduktion till coaching (01:17)

En coach förhållningssätt (03:21)

Tips för effektiv coaching (02:17)

Exempel på frågor att använda inklusive ett utmärkt avslut (02:49)

Ett testat och beprövat format för coaching (04:59)

Sammanfattning av coaching (01:04)

 Uppgift

Prov

Arbeta med reflektion och lärande både individuellt och i ett team.

Hur du använder reflektion för utveckling (02:23)

Reflektionsbrunnen: Att ta dig till kärnan av lärande (03:23)

Reflektionsspiralen: En process i fyra steg (02:55)

 Uppgift

Prov

Kursledare

markus amantoMarkus Amanto

Ledarskapsexpert

Markus är en uppskattad författare, talare och utbildare. Han har arbetat med att utveckla ledare, team och organisationer i Asien, Europa och USA i över 25 års tid.

Han böcker inkluderar “Ledarskapsskolan - Vem är det som kör egentligen?” och  ”Grunderna i Gruppdynamik”.

Han har haft flera positioner som chef. När han arbetade som säljare byggde han en säljorganisation med 400 personer i de nordiska länderna.

Han startade sin egen konsultverksamet 1998 och har arbetat som certifierad handledare för UGL-kurser i flera års tid. Han är även certifierad i användningen av SDI® (Strength Deployment Inventory) och även utbildad inom emotionell debriefing, psykosyntes och har deltagit i Anthony Robbins Mastery University.

Till kunderna hör bland annat Stockholms Universitet, Kongsberg Automotive, KPMG, Pitney Bowes, Tetra Pak, AstraZeneca, Nasdaq, ALMI och Svenska Kyrkan.

Markus talar flytande svenska, engelska, finska och spanska. Han kan också kommunicera väl på danska och norska.

Vad deltagarna säger

Fem stjärnor

Det här var antagligen den bästa chefskursen (om än för nya chefer) jag någonsin har gått, den är förståelig, flödet av ämnen är smidigt från ett till ett annat och den är relevant.
(Thomas Markle, 2016)

Fem stjärnor

Det finns en hel del riktigt bra information. Jag har varit chef i ett antal år, men kastades bara in i det. Jag var aldrig riktigt säker på hur jag skulle göra det. Den här kursen lägger på ett mycket bra sätt fram vilka förväntningar jag bör ha på position och hur jag lyckas med den.
(Håkan Lundin, 2018)

Fem stjärnor

Jag rekommenderar varmt den här engagerande kursen till alla som vill bli chefer, alla som som har blivit befordrade till chefer eller alla som leder andra som vill lyfta sig till en ny nivå. Kursledaren har ett överflöd av expertis som han kortfattat packeterar in i varje lektion medan han också tillhandahåller praktiska tips, arbetsblad och uppgifter. Du kommer att avsluta kursen med mer än bara teori, utan också med de praktiska detaljerna av att vara chef och ledare medan du även inspireras till att bemästra rollen.
(Lewis Likens, 2020)

Fem stjärnor

Ett väl avrundat kursformat som jag tror inte bara är till nytta för nya chefer utan för alla yrkesarbetare oavsett position. Tack Markus för ditt jobb med att skapa detta!
(Shivam Seth, 2016)

Fem stjärnor

Efter att ha gått igenom kurs efter kurs om ledarskap och chefskap under de senaste två åren är det här min överlägsna favorit. Klarheten och nedbrytningen av punkterna som förmedlas till tittaren är utmärkt. Den bästa kursen om ledarskap erbjuder fördelar för varje relation oavsett om den är privat eller yrkesmässig.
(Todd Bizhev, 2017)

Fem stjärnor

Det här var en utmärkt kurs som tillhandahöll bra verktyg för att ta sig an en ny roll. Kursledare var kompetent och engagerande.
(Amy Daniels Pate, 2018)

Fem stjärnor

Utmärkt kursledare och tillhandahöll värdefull information som jag kan använda privat och yrkesmässigt.
(Debra Tinsley Batts, 2019)

Fem stjärnor

Markus var en engagerande talare som som gjorde det lätt att förstå och mycket informativ i att hjälpa mig att bli en riktigt bra ledare både inom mitt nuvarande och för mitt mål att bli chef. Tack Markus!
(Sue Vilcans, 2019)

Fem stjärnor

Den här kursen var fantastisk och så praktisk att den gjorde upplevelserna så verkliga innan de inträffade att den verkligen har fått mig väl förberedd.
(Petra Malcolm, 2020)

Fem stjärnor

När jag strävar mot att ta en mer ledande roll i framtiden, gav den här kursen mig en bättre förståelse och guidning kring att implementera olika aspekter och utmaningar med övergången från en roll som specialist till en roll som chef. Kursen är intuitiv, väl förklarad och lätt att följa med med många nedladdningsbara resurser inkluderade. Rekommenderar varmt den här kursen.
(Wolfgang Crombez, 2020)

Kursavgift

3400 kronor exklusive moms

Anmäl dig nu