En viktig del i din roll som ny chef är att bygga relationer och tillit till varje enskild medlem i ditt team. Därför bör du så snart som möjligt efter att du börjat som ny chef boka in enskilda möten med var och en av medarbetare.

Du kan såklart börja med ett möte med hela teamet där du kort introducerar dig själv och berättar att du kommer att boka in enskilda möten för att lära känna var och en av dem. Samt för att få en bra start på ditt nya chefskap så du vet hur du kan stödja dem på bästa sätt. Se till att avsätta åtminstone en timme till varje enskilt möte.

När du sedan som ny chef sitter öga mot öga med den enskilda medarbetaren, börjar med att återigen berätta lite om dig själv och låt sedan medarbetaren göra detsamma.

Sedan kan du använda följande frågor för att få en bättre bild av medarbetaren och hur du kan leda honom eller henne på bästa sätt:

  1. Vad gillar du med ditt jobb?
  2. Vad upplever du som de största utmaningarna i ditt jobb?
  3. Vilka idéer har du för att förbättra teamet och organisationen?

Inse att du troligen inte kommer att kunna tillfredsställa allas önskemål, så säg också något i stil med "jag skulle verkligen vilja ha din input som stöd när jag gör upp planer för teamet framöver".