I min ledarakedemi online får du tillgång 19 olika kurser på temat chefskap och ledarskap för både nya och mer erfarna chefer.

Kurser som ingår

Gruppdynamik

Gruppdynamik

 • 13 filmer
 • 59 minuter

Känn igen faser i en grupps utveckling och anpassa ditt eget beteende efter faserna. Förstå behovet av och användandet av olika ledarstilar.

Konflikthantering

Konflikthantering

 • 8 filmer
 • 28 minuter

Förstå och hantera konflikter. Klargör förväntningar, fokusera teamets insatser. Bekräfta kollegor för att stödja hälsosamma arbetsrelationer.

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering

 • 7 filmer
 • 10 minuter

Efter den här kursen kommer du kunna använda de fem stegen i verksamhetsplanering för göra ditt team mer produktivt och effektivt.

Coaching

Coaching

 • 7 filmer
 • 17 minuter

Du kommer lära dig att använda ett coachande ledarskap för få fram mer av dina medarbetares potential, välmående och produktivitet.

Kommunikation

Kommunikation

 • 6 filmer
 • 24 minuter

Lär dig kommunicera direkt och tydligt. Du får förståelse för hur du kan använda kraften i kommunikation till din och ditt teams fördel.

Feedback

Ge och ta emot feedback

 • 7 filmer
 • 30 minuter

Bristen på feedback, eller feedback med låg kvalitet, kan ödelägga relationer och team. Lär dig att både ge och ta emot effektiv feedback.

Värderingar och etik

Värderingar och etik

 • 6 filmer
 • 23 minuter

Lär dig förstå hur värderingar påverkar relationer och ledarskap.

Chefsrollen

Chefsrollen

 • 12 filmer
 • 38 minuter

Hur du lyckas i chefsrollen med dess unika krav och förväntningar.

Tillit och öppenhet

Tillit och öppenhet

 • 4 filmer
 • 12 minuter

Lär dig bygga tillit och framgångsrika relationer på jobbet.

Motivation

Motivation

 • 6 filmer
 • 20 minuter

Hur du motiverar individer och team på ett produktivt sätt.

Delegering

Delegering

 • 8 filmer
 • 17 minuter

Du kommer lära dig vilka uppgifter du bör delegera, till vem och hur du gör det på ett beprövat och effektivt sätt.

Reflektion

Reflektion

 • 3 filmer
 • 9 minuter

Arbeta med reflektion och lärande både individuellt och i ett team.

Bra start som chef

Hur du får en bra start som ny chef för en grupp

 • 8 filmer
 • 25 minuter 

Lär dig använda dina första 94 dagar som chef för att få en bra start med ditt team.

Specialist till chef

Att gå från att vara specialist till att vara chef

 • 6 filmer
 • 28 minuter
Du kommer att bättre förstå utmaningarna med skiftet från specialist till att vara chef. Du får tips och strategier för framgång.
Skillnaden chefskap och ledarskap

Skillnaden mellan chefskap och ledarskap

 • 3 filmer
 • 8 minuter

Du kommer kunna göra dom viktiga distinktionerna mellan chefskap och ledare, samt veta hur du använder den kunskapen för bättre resultat.

Matchat ledarskap

Hur du använder ledarstilar effektivt: Matchat ledarskap

 • 22 filmer
 • 1 tim 16 min

Lär dig att leda mer effektivt genom att matcha din ledarstil till kompetensen hos din medarbetare.

Leda sig själv

Leda sig själv

 • 9 filmer
 • 2 tim 36 minuter

Om du vill bli bättre på att leda dig själv, utan att åka i väg på en eller flera veckokurser, då är den här kursen för dig.

Påbyggnad ledarskap

Påbyggnad ledarskap

 • 15 filmer
 • 3 timmar 1 minut

För dig som har erfarenhet som chef och vill ta nästa steg i din utveckling.

Vem är jag? Vem är jag? Vad vill jag? Vad gör jag?
 • 28 filmer
 • 59 minuter

Livets allvar på ett lustfyllt sätt. Ta rodret i ditt eget liv och hitta motivation, glädje och effektivitet.

Kurserna innehåller även till exempel artiklar, checklistor, skattningar, mallar och prov för att förstärka ditt lärande och underlätta för dig att använda det du lär dig i din vardag. 

Övrigt som ingår

Varje månad ingår även en livesession med mig där du kan delta och ställa frågor.

Det finns även ett forum där du och andra ledare kan ställa frågor och diskutera, samt få svar både från varandra och mig.

Pris

Ledarakademin kostar 395 kronor i månaden inklusive moms. Du kan avsluta ditt medlemskap när som helst och din medlemskap upphör då vid månadens slut.

Starta nu