Studerar onlinekurs för nya chefer

Självstudiekurser på svenska

Samtliga kurser är onlinekurser utan fysiska träffar. Alla kurser innehåller en mix av texter, filmer, aktionspunkter, nedladdningsbara resurser och checklistor. För varje modul i respektive kurs finns även ett interaktivt prov.

Ny som chef: Grunderna och mer i hur du är en riktigt bra ledare

Ny som chef

Gå från en något osäker, konfunderad gröngöling till en självsäker, kunnig chef som bygger och leder effektiva team.
Omfattning 15 moduler som du studerar i din egen takt 
Målgrupp Nya chefer
Kursavgift 3400 kronor
Utforska kursen Anmäl dig nu

Hur du använder ledarstilar effektivt: Matchat ledarskap

Matchat ledarskap

 Lär dig att leda mer effektivt genom att matcha din ledarstil till kompetensen hos din medarbetare.
Omfattning 7 moduler som du studerar  i din egen takt 
Målgrupp Teamledare, projektledare och övriga chefer på olika nivåer i organisation 
Kursavgift 2500 kronor
Utforska kursen Anmäl dig nu

Vem är jag? Vad vill jag? Vad gör jag?

Vem är jag? Vad vill jag? Vad gör jag?

Livets allvar på ett lustfyllt sätt. Ta rodret i ditt eget liv och hitta motivation, glädje och effektivitet.
Omfattning 7 moduler som du studerar i din egen takt
Målgrupp Medarbetare intresserade av personlig utveckling
Kursavgift 1900 kronor
Utforska kursen Anmäl dig nu

Samtliga priser är angivna exklusive moms.

Self Study Courses in English

All courses are online course without meetups in person. All courses contain a mix of videos, texts, action points, downloadable resources and checklists. In each module in each course there is also an interactive quiz.

New Manager: The Basics and More of Being a Great Leader

New Manager

Go from a slightly uncertain, confused newbie to a confident, skilled manager who builds and leads effective teams
Course Content 17 modules that you study at your own pace
Target Group New Managers
Course Fee 3400 SEK
Explore Course Enroll Now

How To Use Leadership Styles Effectively: Matched Leadership

Matched Leadership

How to use leadership styles more effectively. Learn to lead more effectively by properly matching your leadership style to the competence level of your team member
Course Content 6 modules that you study at your own pace
Target Group Managers on all levels
Course Fee 2500 SEK
Explore Course Enroll Now

Leading Effective Meetings: Beginner's Guide

Effective Meetings

Learn how to successfully lead meetings that boost motivation and productivity while using time effectively
Course Content 5 modules that you study at your own pace
Target Group Managers on all levels
Course Fee 2500 SEK
Explore Course Enroll Now

How to Manage Difficult Conversations: Beginners Guide

Difficult Conversations

Become more confident holding conversations about difficult topics. Learn communication skills and successful mindsets
Course Duration 6 modules that you study at your own pace
Target Group Managers on all levels
Course Fee 2500 SEK
Explore Course Enroll Now

All prices are excluding VAT.